Časová osa

Piráti tuto novelu sledují již od přípravné fáze, kdy aktivně zasílali připomínky v rámci mezirezortního připomínkovacího řízení.

Novela v prvním čtení

Otevírá se novela zákona o vojenském zpravodajství v prvním čtení.

Návrh zákona byl předložen

Návrh zákona byl předložen

Návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně jako Sněmovní tisk 800

Ondřej Profant

komentuje pro magazín Egovernment.

Ivan Bartoš

komentuje pro Deník N.

Návrh zákona byl schválen vládou. Piráti vydali tiskovou zprávu, kterou zmiňuje a2larm.

Návrh zákona probírán na stálé komisi pro kontrolu vojenského zpravodajství.

František Kopřiva komentuje novelu pro Lidové noviny.

Návrh zákona předložen Vládě ČR. Některé naše připomínky byly akceptovány.

Další komunikace mezi Františkem Kopřivou, ministrem Metnarem a ředitelem Berounem.

Ondřej Profant debatuje o novele s ředitelem Berounem a dalšími odborníky.

František Kopřiva se schází s legislativcem vojenského zpravodajství k našim připomínkám.

František Kopřiva posílá připomínky ministru Metnarovi a řediteli Berounovi.

Ondřej Profant se schází s ředitelem Berounem a ministrem Metnarem.

Ondřej Profant kritizuje porušování soukromí v návrhu novely.

František Kopřiva návrh komentuje pro Večerní zprávy Seznam.cz TV

Vojenské zpravodajství představuje záměr na výboru pro obranu. Piráti vydali tiskovou zprávu.

František Kopřiva se schází s ředitelem Berounem a ministrem Metnarem.

Ondřej Profant se ohrazuje proti vyškrtnutí ÚOOÚ z připomínkového řízení.

Zaslány připomínky na ministerstvo obrany.

Návrh zákona byl vložen do připomínkovacího řízení.

Ondřej Profant se vyjadřuje k záměru ministra obrany novelizovat Zákon o vojenském zpravodajství.

Ondřej Profant se vyjadřuje k riziku přijetí kontroverzní novely z roku 2017.

Navrhni úpravu