Naše připomínky

Pirátům na vládním návrhu vadí následujících 5 bodů:

 • Rozsah dat využívaných pro monitoring kybernetického prostoru
 • Zásahy do sítí elektronických komunikací a technické uzpůsobení monitorovacích sond
 • Nedostatečná kontrola činnosti Vojenského zpravodajství ze strany komise Poslanecké sněmovny
 • Spolupráce Vojenského zpravodajství s tuzemskými a zahraničními orgány
 • Úhrady nákladů a škod vzniklých při ochraně kybernetické bezpečnosti České republiky

Naše připomínky jsme komunikovali ministerstvu obrany a vojenskému zpravodajství již od března 2019.

Zaslané připomínky

Ministerstvu jsme zaslali jak obecné připomínky, tak i konkrétní návrhy změn.

 • Připomínky k návrhu zaslané ministerstvu 8.3.2019
 • Rozdílová tabulka zaslaná ministerstvu 3.6.2019

Analýza vypořádání připomínek v aktuálním návrhu.


Připomínky jiných subjektů

Vedle Pirátů se k této novele v připomínkovém řízení vyjadřovali další subjekty.
Zde shrnujeme některé zásadní výhrady.

Ministerstvo spravedlnosti

 • Nespecifikována neadresná data
 • Rozpory s listinou základních práv a svobod, Úmluvou a judikaturou ESLP
 • Absence kontrolních mechanismů

Hospodářská komora

 • Nesoulad s legislativou EU - rozhodnutí SDEU o zrušení směrnice data retention
 • Nesoulad s ústavním pořádkem - právo na soukromí
 • Nesoulad se zákonem o elektronických komunikacích (bezpečnost a integrita sítí), zákonem o kybernetické bezpečnosti, krizovým zákonem
 • Rozpor v kompetencích - pasivní obrana vs zpravodajská činnost
 • Nejsou definovány sondy
 • Riziko narušení bezpečnosti a integrity sítí, zvýšení riizika

Česká advokátní komora

 • Má to řešit NBÚ (NÚKIB), není jasné proč zrovna Vojenské zpravodajství
 • Povinnost monitoringu, popř. aktivních zásahů v rozporu s v rozporu s požadavky na regulaci státní moci
 • Chybí kontrolní mechanismy
 • Provozovatel sítě má zároveň zajistit bezpečnost a integritu a zároveň zřídit sondu

Český telekomunikační úřad

 • Nespecifikována neadresná data
 • Nedefinována neutralita sítí elektronických komunikací
 • Rozpor s kodexem pro elektronické komunikace (směrnice EU)
 • Nejsou dány technické a provozní podmínky pro sondy, resp. jsou dány nařízením MO a není jasné co má ČTÚ ověřovat

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 • Svaz zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o vojenském zpravodajství, který dává téměř neomezené pravomoci vojenské rozvědce ke sledování občanů.
 • Dne 12. března 2020 zaslali dopis adresovaný předsedovi vlády A. Babišovi, místopředsedovi vlády K. Havlíčkovi a místopředsedkyni vlády A. Schillerové, ve kterém vyzývali vládu, aby tento legislativní návrh odmítla, a aby byly řádně vypořádány všechny výhrady odborné veřejnosti.
 • Číst

ICT unie

Naše výhrady sdílí ICT unie, která také zasílala připomínky vládě.

Číst
Navrhni úpravu