Soudní dvůr Evropské unie zakázal plošné šmírování uživatelů. Piráti volají po změně českého zákona

Soudní dvůr Evropské unie zakázal plošné šmírování uživatelů. Piráti volají po změně českého zákona

Brusel/Praha, 7. října 2020 - Soudní dvůr EU včera rozhodl, že hromadné ukládání dat uživatelů internetu, stejně jako z telefonních hovorů, není přípustné. Přesně toto přitom operátorům v ČR nařizuje i současná legislativa. Piráti proti takovému postupu v minulosti podali stížnost k Ústavnímu soudu, ten ji zamítl. Proto místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja a poslanci Ondřej Profant a Mikuláš Ferjenčík vyzývají vládu, aby upravila legislativu v souladu s rozhodnutím Soudního dvora Evropské Unie. Ukládání a zadržování dat (tzv. data retention) s cílem sledování pohybu osob musí být cílené, nikoliv plošné.

„Právo na soukromí je ve 21. století čím dál tím důležitější. Občas působí v přímém rozporu s pokrokem v digitalizaci. Nicméně je to jen o hledání skutečně správných řešení, namísto těch zdánlivě snadných, ale dlouhodobě neudržitelných,“ uvedl Ondřej Profant. „Věřím, že i s méně invazivními metodami můžeme dosáhnout stejného výsledku,“ dodává Profant.

„Rozhodnutí Soudního dvora EU vnímám jako důležitý posun v celé věci. V minulosti jsme spolu s poslanci ostatních stran plošné data retention napadli u Ústavního soudu. Ten nám bohužel ve věci nevyhověl a návrh na zrušení části zákona a prováděcích vyhlášek zamítl,“ uvedl poslanec za Piráty a zástupce navrhovatelů v řízení před Ústavní soudem Mikuláš Ferjenčík. „Nyní zvážíme, zda předložíme změnu zákona sami, včetně změn zmocňovacích ustanovení. V důvodové zprávě bychom využili právě závěry aktuálního rozhodnutí,“ komentuje Ferjenčík.

„Aktuální rozsudek Soudního dvora Evropské Unie se bohužel netýká Česka. Nicméně na jeho základě bychom měli usilovat o zrušení této praxe i u nás. Zákon podobného charakteru byl už v minulosti anulován a následně znovu zaveden. Záminkou byla bezpečnost a ochrana národních zájmů, která je v kompetenci členských zemí,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „Stát má již 12 let přístup k našim informacím o připojení na internet či o telefonních hovorech, a to bez souhlasu kohokoli z nás. Byť již v roce 2016 Soudní dvůr konstatoval, že plošné šmírování je v rozporu s Listinou základních práv EU, v Česku se v tomto ohledu prakticky nic se nezměnilo. Jako Piráti jsme důrazně pro zrušení podobné praxe. Bezpečnost občanů jednoduše není možné vykoupit plošným odebráním jejich svobod,“ uzavírá.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu